Deset koraka prema stvaranju kulture inovacija

29. svibnja 2019.

Foto: Shutterstock

Redefinirajte pojam inovacije

Ne radi se samo o novim idejama, ponekad se inovacije kriju u strateškoj realizaciji. Rad fokusiran na konkretne projekte treba postati motor koji pokreće sve što vaša kompanija proizvodi. To znači da za svaku potencijalnu inovaciju koju želite sprovesti morate alocirati adekvatna sredstva i ljude.

Kopajte dublje u potrazi za prilikama

Prilike za inovacije ne kriju se samo u vašim proizvodima i uslugama, već i u vašim internim procesima. Da bi bili maksimalno učinkoviti ohrabrujte svoje zaposlenike da traže nove načine inoviranja unutar organizacije jer tako možete poboljšati produktivnost i zadovoljstvo radnika.

Kultivirajte atmosferu povjerenja i samostalnosti

Osigurajte takvo radno ozračje da svaki radnik bez straha može izraziti svoje ideje i osigurajte im edukacije potrebne da sve zadatke koje im dajete mogu samostalno obaviti, bez mikromenadžmenta nadređenih.

Potičite nova znanja

Provjerite u kojem dijelu vaše organizacije ima rupa u znanju i onda implementirajte treninge potrebne da se te rupe pokrpaju. Svim uključenim dionicima osigurajte prilike za učenje i pobrinite se da imaju potporu nadređenih u tom procesu.

Prihvatite promjene

Inovacija je promjena. Da biste je postigli, vaša organizacija mora imati lidere koji su otvoreni za promjene. Zato je imperativ da uložite energiju u realizaciju promjena, a ne samo u konačni ishod.

Preopoznajte varijacije u obujmu i utjecaju inovacija

Različite tipovi orijentacije na djelovanje zahtijevaju različite strategije i resurse, zato planirajte u skladu s tim. Optimiziranje postojećeg proizvoda bit će mnogo manje zahtjevan pothvat nego razvoj potpuno novog proizvoda ili usluge.

Implementirajte ideje

Kada neke zamisli prođu inicijalnu provjeru, pronađite potrebne resurse da se one najbolje konkretiziraju i pronađu put do tržišta

Razvijajte poslovnu okolinu koja je orijentirana na djelovanje

Pobrinite se da vaša organizacija ima svu potrebnu strukturu koja radnicima omogućuje da se usredotoče na konkretno djelovanje i neka ta fi lozofi ja prožme sve dijelove vaše organizacije. Nikako nemojte podcijeniti važnost komunikacije kao sredstva promjene. I upamtite da su ponavljanje, poticanje i demonstriranje ključni faktori uspješne transformacije.

Uskladite inovacije i strategije

Uvijek imajte na umu dugoročne ciljeve i profi t kompanije prije negoli odobrite određene projekte.

Dopuštajte neuspjehe

Stvorite kulturu koja dopušta, pa čak i nagrađuje neuspjehe. Kada neuspješni projekti brzo i bez straha propadnu, oslobađaju se sredstva za nove ideje i inovacije.

Marina Cirn Jurčec