Afrička svinjska kuga u Srbiji, u Hrvatskoj na snazi preventivne mjere

14. kolovoza 2019.

Foto: Pixabay/Ilustracija

Nakon što je Srbija službeno potvrdila pojavu afričke svinjske kuge (ASK), u Hrvatskoj su pojačane preventivne mjere. Glavni cilj mjera je održavanje statusa zemlje slobodne od ASK i rano otkrivanje unosa virusa kako bi se pravovremeno i žurno provele mjere radi sprečavanja daljnjeg širenja, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Svi vlasnici svinja pozvani su da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera te da svaku pojavu bolesti i uginuće odmah prijave svojim veterinarima:

- Strogo je zabranjeno unošenje proizvoda životinjskog podrijetla na farme svinja, prijevoz svinja u prijevoznim sredstvima koja nisu očišćena, oprana i dezinficirana, premještanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije (svjedodžba o zdravstvenom stanju i dokumentacija o premještanju).
 - Zabranjeno je držanje svinja na neregistriranim gospodarstvima te držanje svinja na otvorenom bez odobrenja veterinarske inspekcije.
 - Najstrože je zabranjeno zakapanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla! Uginule svinje i nusproizvodi životinjskog podrijetla zbrinjavaju se isključivo putem registriranih prijevoznika nusproizvoda u odobrenim objektima za zbrinjavanje nusproizvoda (kafilerija).
 - Posjednici su dužni voditi ažurnu evidenciju Registar svinja na farmi.

Oni vlasnici svinja koji se ne budu pridržavati propisanih mjera neće moći ostvariti pravo na nadoknadu štete za usmrćene svinje u slučaju pojave ASK, poručuju iz Ministarstva.

Lovoovlaštenici su dužni pridržavati se biosigurnosnih mjera prije, tijekom i nakon lova te aktivno tražiti i prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svaku pronađenu uginulu divlju svinju (uključujući i stradale u prometu i odstrijeljene bolesne) u svrhu pretraživanja na ASK.

Građani se pozivaju da svinje, svježe meso i proizvode od mesa svinja kupuju isključivo u registriranim, odnosno odobrenim objektima koji su pod nadzorom te da se prije kupnje informiraju o podrijetlu i da traže svu propisanu dokumentaciju.

Na snazi pet mjera

Iz Ministarstva poručuju da će svaki pokušaj ilegalnog prometa svinja, svježeg mesa svinja i proizvoda od mesa svinja biti najstrože sankcioniran te se pozivaju građani da svako saznanje o tome prijave Državnom inspektoratu Republike Hrvatske (DIRH).

"U slučaju pojave ASK ugrožena je cjelokupna svinjogojska proizvodnja u Republici Hrvatskoj pa je od općeg interesa da se pojava ove bolesti spriječi, a u slučaju njene pojave da se što ranije otkrije kako bi posljedice izbijanja bile svedene na najmanju moguću mjeru", upozoravaju u Ministarstvu i navode da su na snazi sljedeći propisi:
1. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa ASK na području Republike Hrvatske (NN 111/18)
2. Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju (NN 5/19, 26/19, 54/19)
2. Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18)
3. Program nadziranja ASK (KLASA: 322-01/19-01/21, URBROJ: 525-10/0547-19-1)
4. Aktivirano Stručno tijelo za ASK
5. Krizni plan za ASK (aktivira se nakon potvrde prvog slučaja ASK u zemlji).

U slučaju pojave i potvrde ASK u Hrvatskoj, sve mjere donosi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, a veterinarska inspekcija Državnog inspektorata određuje i nadzire mjere iskorjenjivanja u skladu s Kriznim planom za ASK. Koordinacija i organizacija aktivnosti, određivanje zaraženih i ugroženih područja, izvješćivanje i prijava bolesti, u nadležnosti je Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede. Uzorkovanje, kliničke preglede i preglede gospodarstava provode ovlašteni veterinari ovlaštenih veterinarskih organizacija. Laboratorijsku dijagnostiku provodi Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, a nadzor provedbe mjera provode veterinarski inspektori Državnog inspektorata.

Ministrica Vučković: Presudno je važno pridržavanje svih mjera 

"Presudno je važno pridržavanje svih mjera biosigurnosti u uzgojima svinja, tijekom lova, tijekom prijevoza svinja i dr. Potrebno je pojačati kontrole osobnih pošiljaka na graničnim prijelazima kako se ilegalnim unosom mesa ne bi proširio virus. Jednako je važno da se svi slučajevi uginuća i bolesti svinja odmah prijave nadležnom veterinaru kako bi se provelo uzorkovanje i isključivanje bolesti što je preduvjet za rano otkrivanje i poduzimanje hitnih preventivnih mjera. Kako bi zaštitili naše svinjogojstvo, potrebno je da se svi odgovorno ponašamo i slijedimo upute stručnih službi", izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

ASK je kontagiozna virusna zarazna bolest isključivo domaćih i divljih svinja, koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost svinja može doseći i 100 posto. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje. Uzročnik bolesti je DNA virus s ovojnicom koji se ubraja u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae. ASK je bolest koja se vrlo brzo širi bez obzira na granice te ima ozbiljne socioekonomske i javno zdravstvene posljedice što ima izrazito negativan utjecaj na međunarodni promet svinja, svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinjskog mesa.

Detaljne informacije i upute možete pronaći OVDJE . Građani se za sva pitanja mogu obratiti u Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane na e-mail adresu: veterinarstvo@mps.hr ili na broj telefona 01/6443 540.

P.hr/I.B.