Ambiciozan plan za obnovljive izvore u prometu

6. studenoga 2019.

Foto: Pixabay

Iako strategija trasira put, ovaj je dokument mnogo važniji i konkretniji. Energetsku strategiju nismo obvezni donijeti prema EU, no ovaj plan jesmo, rekla je direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Marija Šćulac Domac na završnoj radionici Integrirani energetski i klimatski plan RH, koja se u organizaciji Hrvatske gospodarske komore u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Energetskog instituta Hrvoje Požar održala danas u HGK. "Planom se u okviru pet dimenzija - dekarbonizacija, energetska učinkovitost, energetska sigurnost, unutarnje energetsko tržište i istraživanje, inovacije i konkurentnost – prikazuje pregled nacionalnih ciljeva i planova. Ciljevi su izuzetno ambiciozni i zahtjevni. Poseban će izazov biti sektor prometa", dodala je Marija Šćulac Domac.

marija šćulac domac

Marija Šćulac Domac

Sadržaj je zadan samom EU uredbom, dokument je unificiran, rekao je Vjekoslav Jukić iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koji je predstavio vremenski plan aktivnosti za izradu i predstavljanje plana. "Naglasak je na integriranom upravljanju energetskom i klimatskom politikom kako bi se osiguralo da se svim aktivnostima povezanim s energijom na razini Unije pridonosi ciljevima same Energetske unije", dodaje Jukić.

Maja Božičević Vrhovčak iz Energetskog instituta Hrvoje Požar detaljnije je predstavila ciljeve. Ti su ciljevi smanjenje emisije stakleničkih plinova u ETS sektoru za najmanje 43 posto u odnosu na 2005. godinu, a u ne-ETS sektoru za Hrvatsku cilj iznosi najmanje sedam posto u odnosu na istu godinu. Prema prijedlogu Plana, udio obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije do 2030. trebao bi biti 36,4 posto, što je proizašlo iz podloga za izradu Energetske strategije do 2030. godine. Također, provedba Plana bi trebala osigurati vrlo ambiciozni, s obzirom na postojeće stanje, udio OIE u neposrednoj potrošnji u prometu od 13,2 posto.

publika energetika

Izrada Integriranoga energetskog i klimatskog plana RH za razdoblje 2021. - 2030. zbiva se gotovo paralelno s izradom Energetske strategije, kao provedbenoga dokumenta strategije. Za razliku od strategije koju Hrvatska nije obvezna donijeti u sklopu ispunjavanja svojih EU obveza, sve države članice EU obvezne su dostaviti svoje planove Europskoj komisiji do kraja 2019. na temelju EU Uredbe o upravljanju Energetskom unijom. Europska komisija provodi reviziju planova - jesu li konkretni i usklađeni s EU politikama. Prva revizija planova očekuje se 2024. godine.

P.hr/K.S.