Hrvatski poduzetnici sve su manje optimistični

12. veljače 2019.

Istraživanje Eurochambres Economic Survey kojemu je cilj ispitati raspoloženje, odnosno očekivanja, poduzetnika za narednu godinu. provedeno krajem 2018. godine za Hrvatsku je pokazalo blagi pad poduzetničkoga optimizma u odnosu istraživanje u prethodnoj godini. Na pad optimizma je presudno utjecao smanjeni optimizam u ostvarivanja prihoda na inozemnom tržištu te rastući pesimizam kod općih uvjeta poslovanja. Istraživanje je također pokazalo da u Hrvatskoj, kao i u većini drugih uključenih zemalja, nedostatak odgovarajuće radne snage te troškovi radne snage postaju sve veći izazovi za uspješno poslovanje poduzetnika.

Istraživanje se provodi po metodologiji Eurochambresa koja određuje izgled upitnika, termin istraživanja, uzorak i način obrade podataka, tako da su dobiveni rezultati usporedivi s rezultatima drugih zemalja uključenih u istraživanje, a uključuju se i u skupne rezultate svih promatranih zemalja, a u njemu je sudjelovala Hrvatska gospodarska komora, članica Eurochambresa.

Rezultati istraživanja i za druge zemlje, pokazuju određenu stagnaciju u raspoloženju poduzetnika. Po pojedinim se pitanjima bilježe blagi pomaci prema većem ili manjem optimizmu, ali prosjek na razini svih odgovora ukupno pokazuje nešto manji optimizam nego u prethodnom istraživanju. S obzirom na to da većina zemalja uključenih u istraživanje jesu članice EU, takvi se rezultati poklapaju s procjenom Europske komisije koja za EU u ovoj godini predviđa blago usporavanje rasta u odnosu na prošlu godinu. Najzanimljiviji dio istraživanja odnosio se na najveće izazove u poslovanju. Uz stalan rast udjela u proteklim godinama, u posljednjem su istraživanju vodeća mjesta zauzeli troškovi radne snage i nedostatak kvalificirane radne snage koji su međusobno usko povezani. Konkretno, od dvadeset i šest uključenih zemalja, poduzetnici iz njih četrnaest odabrali su jedan od navedena dva odgovora kao najveći izazov u poslovanju. Dobiveni rezultati također pokazuju da poduzetnici iz uključenih zemalja tečajeve i utjecaj Brexita smatraju najmanjim izazovom u poslovanju u idućoj godini premda su ukupni utjecaji Brexita i nadalje velika nepoznanica. Za Hrvatsku se posebno može naglasiti da rezultati bitnije ne odstupaju od prošle godine niti bitnije odstupaju od generalnih zaključaka cijelog EES istraživanja. Domaći poduzetnici ističu se tek po vrlo lošoj ocjeni ukupnih uvjeta poslovanja i donekle po odabiru nedostatne domaće potražnje kao najvećeg izazova u poslovanju u narednoj godini. Također treba napomenuti da same ocjene optimizma, prikazane saldom ekstremnih odgovora, ovise i o dosegnutim razinama. Stoga je u razvijenijim zemljama vjerojatnije da će manji broj poduzetnika očekivati daljnji rast pojedinih kategorija nego u manje razvijenim, odnosno teoretski se može očekivati veći saldo ekstremnih odgovora. Na kraju se iz rezultata istraživanja provedenog krajem 2018. godine, ali i iz rezultata višegodišnjih istraživanja, može zaključiti da poduzetnicima u Hrvatskoj nedostaje trajnija razina visokog optimizma. Kada se poveže relativno spor gospodarski rast, izostanak reformi, spor oporavak domaće potražnje, pa i navedeni problemi u poslovanju velikih tvrtki koji imaju jak medijski odjek, čini se da tek vanjski, izvanredni čimbenici, utječu na znatniji rast poduzetničkog raspoloženja, ali je i taj rast ograničenog trajanja.

Krešimir Sočković