Greyp Bikes idealan za prezentaciju održive mobilnosti

16. rujna 2020.

Foto: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Slogan ovogodišnjega Europskog tjedna mobilnosti "Mobilnost s nultim emisijama za sve" odražava ambiciozan cilj ugljično-neutralnoga kontinenta do 2050. godine te je predstavljen u Europskome zelenom planu. Temom se želi istaknuti i važnost prijevoza s nultim emisijama i promicanje uključivog pristupa koji obuhvaća sve građane.

Europski tjedan mobilnosti, koji traje od 16. do 22. rujna, pruža idealnu priliku za predstavljanje mobilnosti i objašnjenje izazova s kojima se gradovi suočavaju. Stoga je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić posjetio tvrtku Greyp Bikes koja se bavi izradom električnih bicikala.

O specifičnostima industrije, domaćem i inozemnom tržištu te prilikama i planovima za rast kompanije ministra je upoznao direktor product developmenta Dragan Milutinović koji je istaknuo kako je kriza uzrokovana COVID-om 19 pozitivno utjecala na potražnju za njihovim proizvodom.

 Greyp Bikes i Ćorić Foto: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

"Prilika za iskorak hrvatskoga gospodarstva počiva na onim kompanijama koje stvaraju dodanu vrijednost. Kreativnost, inovativnost i održiva produktivnost smjer su kojim želimo da Hrvatska ide, a koji će zasigurno privući one kadrove koje svoj put žele započeti ili nastaviti u Hrvatskoj", naglasio je ministar.

Za razliku od tradicionalnih biciklističkih kompanija, umjesto opremanja bicikla električnim pogonom, Greyp Bikes bicikl je razvio oko pogona, senzorike i stalnoga pristupa internetu. Na jedinstven način spojili su biciklističke i digitalne komponente, integrirali senzoriku i kamere, umrežili bicikle, razvili mobilnu aplikaciju i na taj način stvorili potpuno novo iskustvo vožnje bicikla.

Negativne posljedice prometa

Današnje su negativne posljedice prometa kojima su izložena urbana gradska područja prometne gužve, loša kvaliteta zraka te buka. Ukupan broj vozila u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2018. povećao se za 60,8 posto.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2019. godini u Hrvatskoj je registrirano ukupno 2.275.027 cestovnih vozila, od toga se 75,8 posto odnosi na osobna vozila. Sektor prometa pridonosi s 48,8 posto ukupnoj emisiji dušikovih oksida uz dominaciju cestovnog prometa, emisijama ugljikovog monoksida pridonosi s 12,9 posto, emisijama nemetanskih hlapljivih organskih spojeva s 8,4 posto, a emisijama teških metala te emisijama čestica čađe s 18 posto.

Kako bi se situacija poboljšala, nužno je povećati udio javnog i nemotoriziranog (bicikli i pješaci) prometa u ukupnoj strukturi prometa te razviti alternativna, čišća goriva: komprimirani prirodni plin, ukapljeni naftni plin i električna vozila.

P.hr/I.Grgić