Kako napraviti plan vlastite karijere?

6. kolovoza 2019.

Foto: Pixabay

Kao što je rast i razvoj biljnih kultura nemoguć bez kakve-takve ukorijenjenosti, tako je i osobni napredak bez korelacije s okružjem unaprijed osuđen na propast. Ukratko, razvoj osobnosti ili osobni napredak te rast karijere koji iz toga proizlazi dodane su vrijednosti koje ponajviše ovise o nama samima, ali jednako tako i o drugima – poslovnom okružju, organizaciji u kojoj radimo i cijelom ekosustavu u kojem živimo. 

Prije nego se krene s izradom plana vlastite karijere, na umu treba imati sljedeće:

Moje želje i vrijednosti

Na početku izrade plana karijere važno je odrediti podudarnost vlastitih želja i vrijednosti s nekom pretpostavljenom, odnosno željenom karijerom. Kasnije ćete analizirati jesu li te želje realne.

Moje kompetencije

Bitno je izraditi popis znanja, vještina i stavova potrebnih za obavljanje zadataka iz određenoga karijernog područja. Jeste li dovoljno precizni i pedantni za kirurga? Ili ste pomalo šlampavi i kreativni? Najvažnije je da budete iskreni prema sebi.

Moje mogućnosti

Mogućnosti su zapravo pretpostavke koje morate ispuniti kako biste se mogli baviti određenim poslovima, a koje se odnose na zanimanje, školovanje, radno iskustvo, rad na projektima, prekvalifi kacije i slično. Uvijek je dobro krenuti od onog što već imate u ruci i što već znate. Lijepo je biti pilot, ali za to treba naučiti upravljati zrakoplovom.

Moji ciljevi

U postavljanju ciljeva nastojite biti realni, polazeći od vlastitih kompetencija, želja i vrijednosti. Točno tim redoslijedom. Pritom nastojte postaviti kratkoročne i dugoročne ciljeve. I ne brinite, plan uvijek možete modifi cirati i mijenjati, barem do sljedećega koraka.

Plan aktivnosti za postizanje ciljeva

Nakon što ste konačno postavili ciljeve, izradite popis aktivnosti koje je potrebno ostvariti kako biste došli do cilja. Pritom budite što detaljniji i nemojte se voditi mišlju „lako ćemo“. Put do cilja uvijek je trnovit.

Praćenje realizacije plana karijere

Pratite realizaciju aktivnosti svog plana karijere. Zapitajte se uspijevate li aktivnosti realizirati u skladu s planom? Ovisno o odgovoru, provedite evaluaciju plana. Ako utvrdite da ste krivo postavili karijerne ciljeve, krenite ispočetka, ali prije toga „pročešljajte“ stari plan i utvrdite gdje ste pogriješili.

Krešimir Sočković