Strukovnim udrugama u turizmu 1,7 milijuna kuna

16. svibnja 2019.

Foto: Shutterstock

Radi podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma jačanjem strukovnih udruga u turizmu i ugostiteljstvu, Ministarstvo turizma je na temelju ovogodišnjeg Javnog natječaja za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu ili ugostiteljstvu dodijelilo strukovnim udrugama i njihovim partnerima ukupno 1,7 milijuna kuna za 16 odabranih projekata.

Namjenska sredstva

Sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji pridonose podizanju kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu, odnosno stručnom osposobljavanju i usavršavanju koje se realizira putem seminara, radionica i drugih oblika stjecanja novih znanja i vještina za djelatnike i članove udruga te putem radionica za opću javnost.

„Ministarstvo turizma u protekle četiri godine sufinanciralo je ukupno 60 projekata strukovnih udruga iznosom od osam milijuna kuna radi podizanja kvalitete ljudskih potencijala te jačanja konkurentnosti turističke ponude. Strukovne udruge partneri su Ministarstva turizma koji pripremaju i provode projekte stručnog usavršavanja i osposobljavanja, kojima se potiče daljnji razvoj inovativnosti i kvalitetno upravljanje destinacijama radi jačanja hrvatskoga turističkog proizvoda i njegove prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu“, istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli povodom donošenja odluke o odabiru projekata strukovnih udruga u turizmu.

Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti

Kod odabira projekata, u obzir se uzela usklađenost sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020., koja jasno definira glavni cilj razvoja hrvatskog turizma povećanjem atraktivnosti i konkurentnosti turizma. Primjerenost kvalitete ljudskih potencijala, odnosno posjedovanje suvremenih znanja i praktičnih vještina, osnovni je element isporuke kvalitetne turističke usluge i unapređenja konkurentnosti hrvatskog turizma. S obzirom na tempo promjena trendova na turističkom tržištu i, s time u vezi, potrebama tržišta rada, strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu prepoznale su svoju ulogu i mogućnosti te već tradicionalno pripremaju te provode programe i projekte stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu s promjenama na tržištu.

Projekte su mogle prijaviti i samostalno provoditi strukovne udruge koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i ugostiteljstva ili u suradnji s partnerima, odnosno drugim udrugama čije je područje djelovanja tematski povezano s programom i projektom, odnosno ciljevima ovog javnog natječaja.

P.hr/ J.V