Nova direktiva jača zaštitu tržišnog natjecanja

11. lipnja 2019.

Foto: Pexels

ECN+ direktiva će osnažiti nacionalne agencije za tržišno natjecanje, u smislu dovoljno ovlasti i alata za učinkovitu provedbu postupaka, kao i povećanja financijskih i ljudskih kapaciteta, istaknuto je na 22. danu tržišnog natjecanja. Skup su organizirali Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, a raspravljalo se o aktualnim pitanjima politike tržišnog natjecanja i ocjena koncentracija poduzetnika u kontekstu javnog interesa, kao i nedavno donesenoj ECN+ direktivi o jačanju neovisnosti i ovlasti nacionalnih tijela za tržišno natjecanje.

Kako pojašnjava predsjednik Vijeća AZTN-a Mladen Cerovac, ECN+ direktivu je donijela Europska komisija jer su nakon više godina shvatili da 85 posto slučajeva u EU rješavaju nacionalne agencije, dok na Komisiju otpada samo 15 posto. Uočilo se da agencije, iako se trude, nemaju sve iste alate, primjerice poput ovlasti pregledavanja mobitela, laptopa i drugih elektroničkih uređaja, što mi primjerice imamo, napominje.

"Komisija želi prisiliti vlade država članica da shvate značaj agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i da im daju ovlasti, kao i dovoljno financijskih i ljudskih resursa da mogu raditi svoj posao na optimalan način", pojašnjava Cerovac. 

Direktiva je stupila na snagu u veljači ove godine, a u nacionalna zakonodavstva, pa tako i hrvatsko, mora biti implementirana kroz dvije godine. Cerovac smatra da u hrvatskom slučaju nećemo biti puno promjena u zakonodavstvu, s obzirom da Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja obuhvaća sve ono što se direktivom nalaže.  No, Cerovac ipak apostrofira problem zapošljavanja, s obzirom da se na AZTN primjenjuje pravilo "dva za jedan", odnosno uredba Vlade po kojoj da biste zaposlili jednu osobu, dvoje mora otići iz institucije. Osim dopuštanja zapošljavanja, Cerovac smatra i da bi proračun Agencije mogao biti izdašniji. "Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja zamišljene su kao visokostručne, malobrojne i dobro plaćene", kaže Cerovac te dodaje da bi direktiva trebala podići svijest kod izvršne vlasti da je Agencija potrebna.

Kada je riječ o direktivi ECN+, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša Mikuš Žigman također ističe kako je važno da nacionalna tijela imaju dovoljno resursa i kapaciteta za neovisno provođenje EU pravila o tržišnom natjecanju. "Za prenošenje direktive Hrvatska ima dvije godine, a što će se, napominje, kao što je bio slučaj i do sada, odviti u suradnji ministarstva i agencije. S aspekta ministarstva koje je nadležno za ovaj segment, izražavam potporu i spremni smo pružiti svu podršku agenciji u institucijskom dijelu i na obavljanju njenih poslova", poručila je Nataša Mikuš Žigman.

Voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Branko Baričević istaknuo je da Komisija želi pomoći gospodarstvenicima da imaju izjednačeni pristup velikom tržištu od gotovo pola milijarde potrošača. Pritom, dodaje, politika EU u području tržišnog natjecanja povećava gospodarski rast i pridonosi današnjim rezultatima.  Poručuje da je pitanje jače suradnje nacionalnih tijela i davanje većih ovlasti nacionalnim agencijama, i kroz direktivu ECN+, svakako pitanje koje će u budućnosti usmjeravati rad svih nacionalnih agencija pa tako i hrvatskih.

Direktor Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske komisije Kris Dekeyser poručio je ECN+ direktiva ključan alat Komisije za primjenjivanje pravila za tržišno natjecanje. Danas još postoje razlike u pogledu dostupnosti alata i ovlasti, što predstavlja problem, kako za primjenu u pojedinim zemljama članicama, tako i za EU sustav tržišnog natjecanja u cjelini.

Hina, P.hr