Potpisan koncesijski ugovor za tegljenja na području luke Rijeka

9. srpnja 2020.

Foto: Luka Rijeka

U idućih deset godina tegljenja na lučkom području luke Rijeka obavljat će Jadranski pomorski servis, rezultat je to potpisanog Ugovora o koncesiji za obavljanje gospodarske djelatnosti, kojeg su potpisali ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa i direktor Jadranskog pomorskog servisa Rijeka Paolo Visco.

Snažan investicijski ciklus u riječkoj luci a osobito novi kapaciteti na Adriatic Gate Container Terminalu i Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu i povećanje kontejnerskog prometa zahtijevaju koncesionara koji ima poslovnu snagu osigurati odgovarajuću flotu tegljača za različite tipove brodova, visoko stručan i osposobljen ljudski kadar te financijsku snagu da osigura adekvatno održavanje i modernizaciju flote tegljača u narednom razdoblju.

Usluge tegljena su neophodne za funkcioniranje lučkog sustava a sam Jadranski pomorski servis je dugogodišnji koncesionar koji djelatnost lučkog tegljenja u  luci Rijeka  obavlja kontinuirano već 30 godina. Ukupnu flotu čini 10 tegljača, jedna teglenica i pontonska dizalica. 

P.hr/I.G