Nove preporuke Hanfe o odštetama nakon sudara vozila

23. siječnja 2020.

Foto: Pixabay

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je smjernice i preporuke kojima detaljnije razrađuje obveze osiguravatelja u rješavanju odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilima, a za što je zakonski rok 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva. Kako kažu u Hanfi, smjernice su donesene radi zaštite potrošača, ujednačavanja poslovne prakse osiguravatelja na hrvatskom tržištu i pravovremenog rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilima.

Člankom 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu propisana je obveza osiguravatelja da u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrdi osnovanost i visinu odštetnog zahtjeva te podnositelju zahtjeva dostavi ili obrazloženu ponudu za naknadu štete ili utemeljeni odgovor, ako je upitna odgovornost za naknadu štete ili visina štete. Donesenim smjernicama Hanfa detaljnije propisuju postupanje osiguravatelja. Prilikom zaprimanja i obrade odštetnog zahtjeva propisano je da je osiguravatelj obvezan upoznati oštećenog s njegovim pravima u postupku kako bi oštećenik znao adekvatno postaviti odštetni zahtjev te da bi se izbjegli prijepori i nejasnoće u postupku rješavanja zahtjeva. Osiguravatelj će po zaprimanju odštetnog zahtjeva morati voditi računa o roku od 60 dana za njegovo rješavanje te aktivno komunicirati s oštećenikom i nastojati što prije pribaviti potrebne podatke, s obzirom na to da se rok od 60 dana neće produžavati u slučaju traženja dodatne dokumentacije, ističu iz Hanfe.

U slučajevima kada postoji realna mogućnost da će propisani rok od 60 dana biti prekoračen, osiguravatelj je dužan oštećenoj osobi isplatiti nesporni iznos naknade štete kao predujam, a ostatak kada i ako se za to ispune uvjeti. Obveza isplate predujma propisana je i u slučajevima kada osiguravatelj priznaje odgovornost za naknadu štete, ali je visina štete sporna. Ako se u odštetnom zahtjevu traži naknada štete plaćanjem popravka vozila u servisnoj radionici, osiguravatelj će, predviđaju smjernice, morati pisano i transparentno obavijestiti stranku o svim eventualnim posljedicama takve odluke, poput mogućnosti da račun popravka vozila bude viši od iznosa na koji oštećeni ima pravo, nemogućnosti naknade isplate nespornog iznosa na račun oštećenoga i drugo. Ako račun popravka odgovara procjeni štete osiguravatelja, obveza plaćanja računa nastupit će odmah, a najkasnije u roku od 60 dana. Ako, pak, postojati razlika u iznosu računa i procijenjene štete, osiguravatelj će isplatiti nesporni dio bez odlaganja, uz detaljno obrazloženje oštećenom o nastaloj razlici. U slučajevima sporne visine štete ili kada se ne priznaje odgovornost za naknadu štete, osiguravatelj će morati dostaviti osiguraniku uputu o načinu podnošenja prigovora, stoji u priopćenju.

P.hr/K.S.