Što utječe na rast karijere?

4. kolovoza 2019.

Foto: Pixabay
Krešimir Sočković

Sposobnosti i vještine

U skladu s tzv. teorijom čimbenika osobnih svojstava, rast karijere ponajviše ovisi o osobnim sposobnostima i vještinama traženim za određeno karijerno zanimanje. U skladu s ovom teorijom, poželjno je unaprijed stvoriti profi l zanimanja kako bi se mogla razlikovati podesnost pojedinaca za njihovo obavljanje s obzirom na njihove sposobnosti i vještine.

Osobnost i interesi

Hollandova tipologija zanimanja uspostavlja sustav klasifi kacije koji povezuje personalne preferencije i karakteristike s obilježjima određenog zanimanja. Tako u skladu s Hollandovim kodom postoji šest glavnih tipova osobnosti i zanimanja čijim je kombinacijama moguće „pokriti“ širok raspon većine postojećih poslova.

Životne uloge

Takozvana teorija životnog vijeka uzima u obzir promjene u životnim ulogama zaposlenika. Svatko od nas u nekom je trenutku života student, roditelj ili bračni drug. Promjene životnih uloga mogu, uz odgovarajući utjecaj okoline, često imati za posljedicu i promjene stavova zaposlenika o njihovu karijernom putu i razvoju.

Prethodna iskustva

Prema dvjema dominantnim teorijama, prethodna pozitivna iskustva mogu značajno utjecati na naše karijerno usmjerenje. Primjerice, u skladu sa socijalnom kognitivnom teorijom obično ćemo se odlučiti za nastavak one karijere u kojoj smo se već ostvarili uspješnim obavljanjem postavljenih zadataka. Riječ je, zapravo, o samopouzdanju utemeljenom na vlastitom iskustvu po načelu „to mi dobro ide“.

Kultura

Kultura, obiteljsko, etničko ili rasno podrijetlo, odnosno pripadnost određenoj regiji ili zajednici, faktori su koji također znatno utječu karijeru, ponajviše stoga što naša životna očekivanja počesto ovise o navedenim čimbenicima. Specijalizirano područje multikulturalnoga karijernog savjetovanja stavlja naglasak upravo na njih. Svjesnost o očekivanjima koja proizlaze iz kulturnog backgrounda, omogućuju nam razumijevanje individualnih karijernih očekivanja.

Spol

Spolni ili rodni stereotipi također imaju prilično velik utjecaj na razvoj karijere. Osobni pogled na perspektivu prilika ili zapreka za karijerno napredovanje često je „obojen“ upravo ovim faktorima.

Ekonomski i socijalni uvjeti

Karijerni izbori često su uvjetovani ekonomskim, odnosno socijalnim okružjem. Veliki broj teorija koje se bave razvojem karijera smatra ovaj čimbenik presudnim, ali ne i jedinim, kako se to često nastoji prikazati. U svakom slučaju, gospodarske promjene te promjene na tržištu rada uvelike utječu na naše karijerne odabire.

Dječji snovi

Kad govorimo o karijeri, teško da možemo zaobići ono svima znano pitanje: „Što ćeš biti kad odrasteš?“ U skladu s Ginzbergom, već s 11 godina spremni smo za prve konkretne odgovore na ovo pitanje. Čini se kako upravo tada počinje prva faza naše karijernog usmjeravanja.