Tko su generatori gospodarskog rasta?

2. kolovoza 2019.

Foto: Shutterstock

Jednako kao i u drugim državama članicama EU, i u Hrvatskoj sektor malih i srednjih poduzeća čini najdinamičniji dio gospodarstva. MSP-ovi, kojih je u Hrvatskoj 99,7 posto, zapošljavaju gotovo tri četvrtine (73,2 posto) svih zaposlenih u poslovnim subjektima u Hrvatskoj u 2017. godini. Posebno se ističu mikropoduzeća koja zapošljavaju 27,5 posto svih zaposlenih.

Slično je i u EU gdje devet od deset poduzeća ulazi u kategoriju MSP-a, a od tri radna mjesta, male i srednje tvrtke kreiraju čak dva, stoga ne čudi što su prepoznate kao ključni čimbenici  za poticanje konkurentnosti i zapošljavanja. Ekonomisti se ne mogu usuglasiti tko je pokretač gospodarskog rasta - veliki ili MSP-ovi.

Jedna struja tvrdi kako su velika poduzeća krucijalna za investicije i radna mjesta, dok drugi ističu kako su to upravo mala i srednja poduzeća jer su fleksibilnija. Svjetska iskustva pokazala su da male i srednje tvrtke mogu napredovati u svom poslovanju te se razvijati i rasti kao dobavljači velikim tvrtkama koje imaju potrebu za kooperantima. Jer ako se širi baza, neminovno je očekivati da se povećava važnost dobavljača, malih i srednjih poduzeća.

obiteljska tvrtka

No, malim poduzećima nije lako dobiti i zadržati ugovore s velikim  tvrtkama. Iako fleksibilna, mala i srednja poduzeća za razliku od velikih, vrlo su osjetljiva na ekonomske šokove, što možda najbolje pokazuje primjer posljednje ekonomske krize. Prema službenoj statistici EU, MSP-ovi su od 2008. godine, odnosno od početka ekonomske krize gubili radna mjesta, za razliku od velikih koji su nakon prvog udara 2008. odnosno 2009. zaustavili taj trend i nastavili s otvaranjem novih radnih mjesta. U razdoblju od 2008. do 2017., prema Godišnjem izvješću o europskim MSPovima, bruto dodana vrijednost koju su ostvarili u EU28 povećala se kumulativno za 14,3 posto, a zaposlenost za 2,5 posto. Cjelokupno je gospodarstvo u istome razdoblju ostvarilo kumulativni rast od 16,5 posto u dodanoj vrijednosti i 1,8 posto u rastu zaposlenosti. Kada se pogleda cjelokupnost utjecaja MSP-ova iz EU28, može se zaključiti kako su oni ipak znatno pridonijeli oporavku gospodarstva Unije. U razdoblju od 2007. do 2017. broj malih i srednjih poduzeća povećao se za gotovo 14 posto.

Ilijana Grgić