Turisti koji ulaze u Hrvatsku moraju imati potvrdu rezervacije

22. svibnja 2020.

Foto: Shutterstock

Turisti iz zemalja EU-a koji imaju rezerviran turistički smještaj prilikom ulaska u Hrvatsku trebaju predočiti potvrdu rezervacije smještaja, a posjeduju li nekretninu ili plovilo trebaju vlasništvo potkrijepiti dokumentacijom, ističu iz MUP-a u kad je riječ o uvjetima ulaska u Hrvatsku. 

Potvrda rezervacije može biti potvrdu rezervacije smještaja svih vrsta smještaja, zatim ugovor o zakupu u kampu,  ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma,  potvrda o rezervaciji za vez u luci nautičkog turizm  ili pak  vaucher putničke agencije. 

Stranac koji posjeduje nekretninu ili plovilo na graničnom prijelazu prilikom ulaska u Hrvatsku treba pokazati vlasnički list, kupoprodajni ugovor ili drugu dokumentaciju iz koje proizlazi da je vlasnik nekretnine ili plovila.

Tada će se omogućit će se ulazak njemu i članovima njegove uže obitelji.

Strancima koji imaju nekretninu u Hrvatskoj i išli bi urediti kuću nakon dužeg vremena, a zanima ih i mogu li s njima ući supruga i djeca i moraju li nakon ulaska u samoizolaciju, iz MUP-a odgovaraju kako članovi njihove obitelji mogu ući s njima u Hrvatsku.  Samoizolacija nije potrebna, već se tijekom boravka u Hrvatskoj treba pridržavati preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao što je razmak minimalno 1,5 metara, izbjegavanje rukovanja, bliskog kontakta i slično.

Znači strani državljani ne moraju biti samoizolaciji nakon ulaska u Hrvatsku, jer se mjera samoizolacije više ne određuje svim putnicima na graničnim prijelazima prilikom ulaska u Hrvatsku.

Moguće ju je odrediti samo pojedincima za koje se graničnom kontrolom utvrdi da su bili u kontaktu s osobom oboljelom od Covid-19. Prilikom ulaska u Hrvatsku granična policija će uručiti letak s uputama i preporuka HZJZ-a kojih su se strani državljani dužni pridržavati idućih 14 dana.

 

Hina/P.hr