e-Privredni

FOTOGALERIJA: ZBF 2018

A+ A A-

Počinje restrukturiranje cestovnog sektora

Vlada je prošli tjedan donijela Odluku o poslovnom i financijskom restrukturiranju cestovnog sektora, što je prvi korak reforme cestovnog sustava, jer hrvatski cestovni sektor karakterizira visoka zaduženost i nemogućnost otplate kreditnih obveza. Do 2016. godine Hrvatske ceste (HC), Hrvatske autoceste (HAC) i Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), sklopili su ukupno 72 zajma uz državno jamstvo u ukupnom iznosu od oko 61,6 milijardi kuna, odnosno 8,1 milijardu eura. Njihova trenutačna ukupna zaduženost iznosi 5,2 milijarde eura odnosno 39 milijardi kuna, od čega samo ove godine na naplatu dolazi 1,14 milijardi eura ili 7,8 milijardi kuna.

“Ukupni dug ovog sektora čini nešto više od 13,5 posto ukupnog javnog duga države. Uz postojeće prihode, koji su u 2016. prema 2015. rasli za sedam posto, nije moguće isplaćivati kreditne obveze idućih pet godina”, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković pojašnjavajući da se restrukturiranju pristupilo kako bi se izbjeglo koncesioniranje ili privatizacija autocesta te nekontrolirano povećanje cijena cestarina privatnih koncesionara.

Usklađenje cestarina i njihovo sezonsko povećanje

Reforma cestovnog sektora provodit će se u tri područja: upravljanje sektorom, zatim planiranje, financiranje i provedba investicija te upravljanje i poslovanje poduzeća. Reforma bi trebala biti dovršena 2020. godine, odnosno najkasnije do 2021. i to implementacijom novog, unaprijeđenog automatskog sustava naplate cestarina.Reforma predviđa i spajanje HAC-a, HAC-ONC-a i ARZ-a te sezonsko povećanje cijena cestarina. A prvo što će se napraviti već u travnju ove godine jest usklađivanje cijena cestarina HAC-a za pet posto s cestarinom ARZ-a, a resorni ministar ističe kako će i takva povećana cestarina dalje biti za 15 posto niža od cestarina privatnih koncesionara. Primjera radi cestarina na dionici Zagreb-Rijeka ostat će ista, ali na relaciji Zagreb-Varaždin za osobna vozila porast će sa 25 na 27 kuna, dok će cestarina na autocesti Zagreb-Split biti veća za sedam kuna. U razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna uvodi se sezonsko povećanje cestarine od 10 posto, no to povećanje neće se odnositi na autobuse i teretne prijevoznike. Popust za ENC ostaje još ove godine, a hoće li se i za koliko smanjivati u 2018. još će se vidjeti. Restrukturiranjem cestovnog sektora ove godine planira se i broj zaposlenih smanjiti za oko 120 osoba za koje su osigurane otpremnine.

“Neprovođenjem ovog programa sektor se izlaže opasnosti potpunog gubitka likvidnosti i nemogućnosti otplata kreditnih obveza što bi polučilo značajne negativne ekonomske učinke u državi”, rekao je Butković ističući kako ovim poskupljenjima Vlada planira uprihoditi oko 160 milijuna kuna.”

Restrukturirati ročnost i cijenu duga

Ministar financija Zdravko Marić rekao je kako je prosječna ročnost duga cestovnog sektora 3,5 godine, odnosno da gotovo tri četvrtine ukupnog duga dospijeva ove i u iduće tri godine te da je nužno napraviti adekvatno financijsko restrukturiranje. “Plan je unaprijediti i samu financijsku strukturu duga u smislu snižavanja troška, jer manji dio duga čine obveze prema multilateralnim financijskim institucijama, a većina je komercijalni bankarski dug. U tome imamo veliku podršku Svjetske banke i EBRD-a te smatramo da ćemo u drugoj polovini godine biti sposobni za tu transakciju. Odnosno, trebali bi ići sa stožernom, kapitalnom transakcijom jedne obveznice na međunarodnom tržištu, koja će uz sebe vezati i čitav niz drugih financijskih transakcija, koje će se dogovarati izravno s vjerovnicima”, rekao je ministar financija Zdravko Marić ističući kako je cilj restrukturirati ročnost duga, ali i njegovu cijenu. 

Proizvođači mlijeka Osigurano gotovo 23 milijuna kuna za potporu

Usvajanjem Uredbe o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka, Vlada je osigurala gotovo 23 milijuna kuna za potporu proizvođačima mlijeka zbog nepovoljnog stanja u sektoru. Ovom se uredbom provodi Uredba Europske komisije o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva, a ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić navodi da je od ukupno 22,7 milijuna kuna 50 posto osigurano iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), a drugih 50 posto iz državnog proračuna. “Jedinični iznos potpore proizlazi iz omjera ukupne omotnice i broja prihvatljivih grla, a može iznositi maksimalno 300 kuna”, rekao je Tolušić navodeći kako je uvjet za korištenje potpore uključivanje korisnika u sustav kontrole mliječnosti kojim upravlja Hrvatska poljoprivredna agencija. Potpore će isplaćivati Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U susret turističkoj sezoni Zapošljava se 65 stručnih referenata

Vlada je dala i odobrenje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za zapošljavanje 65 stručnih referenata, najviše na godinu dana, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećava tijekom turističke sezone u lučkim kapetanijama i ispostavama, za što je u proračunu ukupno osigurano više od 2,1 milijun kuna.

Osniva se studij Vojno pomorstvo Jedinstveno obrazovanje pomorskih časnika

Vlada je prihvatila odluku o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija Vojno pomorstvo radi jedinstvenog obrazovanja pomorskih časnika za sva državna tijela koja djeluju u području pomorske sigurnosti. Početak studija predviđa se za školsku godinu 2018./2019., a sam koncept studija temeljio bi se na tri smjera - vojna nautika, vojno brodarstvo i vojna elektronika, a trajao bi 10 semestara, odnosno pet godina. Završetkom studija stjecao bi se naziv magistra vojnog pomorstva. Ovakvim integriranim sveučilišnim studijem moguće je provoditi jedinstveno obrazovanje pomorskih časnika za potrebe svih državnih tijela. Studij će se provoditi na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman i sastavnicama Sveučilišta u Splitu, kao suizvoditeljima provedbe studija.

Ilijana Grgić

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb