e-Privredni

A+ A A-

Čagalj: Jadransko-jonski prometni pravac jamstvo je gospodarskog razvoja

Potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze, Mirjana Čagalj, sudjelovala je u Europskom parlamentu u Bruxellesu na konferenciji Zajedno do EU fondova - za bolju prometnu povezanost. Konferenciju su organizirali Dubravka Šuica, voditeljica hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu i Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s Brodsko-posavskom, Vukovarsko-srijemskom i Karlovačkom županijom, a u sklopu  Europskog tjedna regija i gradova. 

Glavne teme konferencije su bile važnost prometne povezanosti u potpori regionalnom gospodarskom razvoju te projekti regionalne povezanosti kroz transeuropske prometne mreže (TEN-T). 

"Vezano za razvoj željeznice, stav je HGK da željeznica može i mora biti generator rasta jer ima golemi multiplikacijski faktor. Svaka kuna uložena u razvoj željeznice donosi dodatne prihode kroz teretnu logistiku za gospodarstvo, a za građane kroz mobilnost stanovništva, demografsku obnovu te povećanje kvalitete života", rekla je Čagalj na panelu Važnost prometne povezanosti u podržavanju regionalnog gospodarskog razvoja, a dodala je i da se  ne smiju zanemariti i pravci koji nisu na glavnim europskim koridorima, npr. Lička i Unska pruga.

Kao predsjednica Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora, Mirjana Čagalj se posebno osvrnula na važnost Jadransko-jonskog pravca, kao jednog od prioriteta razvoja hrvatskog i regionalnog gospodarstva. Ovaj prometni pravac prolazi kroz osam zemalja s više od 70 milijuna stanovnika, a za nas je posebno važan Jadransko-jonski cestovni prometni pravac, kao jamstvo stabilnosti, sigurnosti i gospodarskog razvoja.

Čagalj je također iznijela inicijativu HGK o spajanju Jadransko-jonske i Dunavske inicijative, koja je na tragu Junckerova govora o izjednačavnju standarda različitih regija EU, a za koje se mogućnosti financiranja mogu tražiti u okviru WBIF-a (Western Balkans Investment Framework – Okvir za ulaganja u zemlje zapadnog Balkana) te ESIF-a (European Structural and Investment Funds – Europski strukturni i investicijski fond), odnosno ERDF-a (Europen Regional Development Fund – Europski fond za regionalni razvoj), namijenjenog za transport regionalnog značaja.  

Zaključnu riječ dao je jedan od organizatora, župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić. "Prometna povezanost ključni je preduvjet gospodarskog i ukupnog razvoja svakog područja Europske unije, a posebno je važna za ona područja koja imaju lošu prometnu situaciju kao što je jugoistočna Europa, uže gledano Jadransko-jonska regija, još uže gledano sama Republika Hrvatska. Stoga svi, a posebno Europska komisija, trebaju obratiti pozornost na prometnu povezanost Jadransko-jonske regije, jugoistočne Europe te na projekte kao što su Jadransko-jonska autocesta, brza željeznica, Koridor 5C, modernizacija željezničke prometne mreže u Hrvatskoj, povezivanje otoka".

Dobroslavić je naglasio da je važno kroz europske makroregije osigurati snažniju suradnju regija i država na ovim projektima, te podržao inicijativu za jačom i boljom suradnjom i povezivanjem jadransko-jonske i dunavske regije, s ciljem izjednačavanja pravila i ujednačavanja gospodarskog razvoja različitih regija.

 

 

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb