e-Privredni

A+ A A-

Izravna ino ulaganja 610 milijuna eura

Prema preliminarnim podacima Hrvatske narodne banke, ukupan iznos izravnih stranih ulaganja u Hrvatsku u trećem tromjesečju 2017. iznosio je 610 milijuna eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, vrijednost izravnih stranih ulaganja bila je niža za 103 milijuna eura, odnosno 14,5 posto. U prvih devet mjeseci prošle godine ukupna izravna strana ulaganja iznosila su 1,29 milijardi eura, što je za šest posto niže u odnosu na isto razdoblje u 2016.

Ostvareni se iznos izravnih ulaganja u trećem lanjskom tromjesečju u većoj mjeri odnosi na stavku zadržane dobiti, koja je činila 78,3 posto ostvarenih ulaganja u promatranom tromjesečju. Pri tome je najveća razina zadržane dobiti zabilježena u financijskim djelatnostima, djelatnostima pružanja smještaja te trgovini. Ipak, razina zadržane dobiti je u trećem tromjesečju, kao i u prva dva tromjesečja 2017., bila niža u odnosu na ista razdoblja u 2016.

To je značajnim dijelom posljedica smanjenja dobiti kreditnih institucija, koje su kroz cijelu 2017. bile izložene porastu troškova vrijednosnih usklađenja po plasmanima trgovačkim društvima. Pri tome treba izdvojiti plasmane sastavnicama koncerna Agrokor, a otpisi tih plasmana doveli su do smanjenja dobiti, odnosno zadržane dobiti banaka te posljedično i razine izravnih stranih ulaganja u Hrvatsku. Potencijalni novi otpisi potraživanja u 2018. ovisit će o ishodu nagodbe s vjerovnicima, ali bi, ako do njih dođe, iznosi trebali biti višestruko manji u odnosu na 2017. zbog toga što je glavnina nenaplativih potraživanja do sada već otpisana. Uz to, banke koje su sudjelovale u refinanciranju koncerna Agrokor ishodile su status senioriteta, odnosno prvenstva naplate, na dio starih plasmana temeljem Ugovora o najstarijem zajmu, ističu analitičari RBA.

Preostali iznos izravnih stranih ulaganja u trećem prošlogodišnjem tromjesečju, dakle 147 milijuna eura, odnosio se na vlasnička ulaganja, pri čemu HNB navodi da je u trećem tromjesečju protekle godine primjetan rast novih vlasničkih ulaganja u Hrvatsku u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Glavnina ulaganja pritom je ostvarena u sportskim, zabavnim i rekreacijskim djelatnostima, sektoru nekretnina te u proizvodnji prijevoznih sredstava.

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb