e-Privredni

A+ A A-

Za 212 projekata 647 milijuna kuna

Načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave potpisali su ugovore kojima će se sa 647 milijuna kuna kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske financirati projekti izgradnje i obnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske odvodnje, javne rasvjete te prometne signalizacije. Riječ je o mjeri 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta. Sredstva odlaze u 20 županija, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5000 stanovnika. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova. Ugovore je s predstavnicima jedinica lokalne samouprave potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić.

Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih projekata donesena je odluka o povećanju raspoloživih sredstava za prijave pristigle na prvi natječaj. Tom odlukom povećala su se raspoloživa sredstva potpore sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna, čime je čitav niz visokokvalitetnih projekata dobio mogućnost za financiranje. Korisnici - jedinice lokalne samouprave - kroz ovu će mjeru poboljšati infrastrukturu na svom području, što je bitno za razvoj manjih naselja.

Unapređenje života na selu

Sredstva iz Programa ruralnog razvoja nisu namijenjena samo za farme, pogone ili poljoprivrednu opremu već i za poboljšanje uvjeta života na ruralnim prostorima, istaknuo je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. “Unapređenje infrastrukture znači unapređenje života stanovnika na selu, bolju povezanost i siguran put do njihovog poljoprivrednog zemljišta. Čestitam jedinicama lokalne samouprave na dobro pripremljenim projektima te im želim brzu i učinkovitu provedbu”, istaknuo je Tolušić.

Ministarstvo poljoprivrede provodi Program ruralnog razvoja u kojem nam je kroz 19 mjera do 2020. na raspolaganju 18 milijardi kuna. Iako je većina mjera Programa ruralnog razvoja usmjerena isključivo za investicije u poljoprivredu, neke od mjera odnose se na poboljšanje ruralne infrastrukture, kao što je mjera 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. U okviru provedbe te mjere u travnju ove godine planira se raspisivanje još dvaju natječaja, za operaciju 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te za operaciju 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova. 

Krešimir Sočković

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb