e-Privredni

A+ A A-

Ministarstvo poljoprivrede: Otkup voća samo uz ugovor

 

Ministarstvo poljoprivrede je zbog mnogobrojnih upita proizvođača voća dalo uputu otkupljivačima o obvezama kojih su se dužni pridržavati prilikom otkupa. U skladu sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom otkupljivač je obvezan s proizvođačem sklopiti ugovor u pisanom obliku, koji mora sadržavati sve odredbe bitne za njihov poslovni odnos, a osobito odredbe o cijeni, kvaliteti i vrsti proizvoda, uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana odnosno 30 dana za svježe proizvode. Ugovori moraju imati i uvjete i rokove isporuke, mjesta isporuke i trajanje ugovora.

Iznimno, pisani ugovor nije potreban ako primarni proizvođač prihvati narudžbu otkupljivača na temelju javno objavljenih uvjeta otkupljivača koji su obvezujući i prilažu se otkupnom bloku te sadrže sve odredbe koje sadrži i pisani ugovor.

Kvaliteta kao element ugovora pri otkupu i prodaji jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća primjenjiva je i mogu se koristiti tržišni standardi koji su propisani Provedbenom uredbom komisije 543/2011 od 7. lipnja 2011. godine.

Prema tim standardima može se formirati otkupna odnosno prodajna cijena jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća. 

Na obračunskoj analizi moraju biti istaknuti i svi troškovi u kunama po toni ili kilogramu koji terete isporučeno voće i povrće, a odnose se na troškove otkupa, analize i tretiranja. Ako je u ugovoru bila navedena samo cijena za određenu klasu, a nije bilo navedeno na koji način će se odstupanja u parametrima odražavati na količinu i cijenu, tada se to može smatrati nepoštenom trgovačkom praksom.

Isto tako otkupljivač i proizvođač mogu dogovoriti i drugačije uvjete od onih koji su propisani Provedbenom uredbom komisije, no u tom slučaju vrijedi jednako pravilo da proizvođaču mora biti jasno predočen način izračuna cijene te tražena kvaliteta ploda prilikom isporuke, pri čemu uvjeti tako tražene kvalitete moraju biti jasni i nedvosmisleni te se mogu lako utvrditi. (PV)

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb