e-Privredni

A+ A A-

Preobrazba poljoprivrede uz pomoć Svjetske banke

Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, i Elisabetta Capannelli, direktorica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju, potpisali su sporazum o tehničkoj pomoći kako bi se Ministarstvu poljoprivrede pružila potpora u jačanju kapaciteta za strateško planiranje, provedbu i praćenje na području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja radi daljnjeg razvitka hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sustava kako bi se odgovorilo na promjene u potražnji za hranom na domaćim i međunarodnim tržištima.

To će se ostvariti pružanjem strateške savjetodavne pomoći Ministarstvu u izradi Nacionalne strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja i Višegodišnjeg plana razvoja ribarstva za razdoblje nakon 2020. godine, a u skladu s reformama Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike Europske unije, kao i u uspostavi djelotvornih provedbenih mehanizama. Aktivnosti u sklopu ovog dvogodišnjeg programa tehničke pomoći Ministarstvu poljoprivrede pripomoći će i u boljem usmjeravanju i korištenju financijskih sredstava radi dovršenja strukturne preobrazbe hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sustava.

Hrvatska raspolaže golemim potencijalom za daljnji razvoj svog poljoprivredno-prehrambenog sustava, modernizaciju i preobrazbu poljoprivrede, otvaranje boljih radnih mjesta i ostvarivanje većeg dohotka u ruralnim područjima, poboljšanje kvalitete života i povećanje opće produktivnosti i konkurentnosti sektora, rekla je Elisabetta Capannelli, direktorica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju. "Djelotvorno usklađivanje nacionalne politike i regulatornih okvira s tim izazovima i prilikama, uz istodobno pridržavanje novih političkih smjernica iz EU-ovog ZPP-a i ZRP-a, iziskuje pomnu analizu potreba zemlje, suvislo i na dokazima temeljeno strateško planiranje sektorskog razvoja i promišljanje uloge javnog i privatnog sektora u provedbi strateških prioriteta. Zajedno s Ministarstvom poljoprivrede radujemo se uspješnom obavljanju ovoga posla“, ističe Elisabetta Capannelli.

Provedba reforme poljoprivrede i ribarstva je u tijeku, raspisali smo natječaje za veliki broj mjera Programa ruralnog razvoja, a sljedeći mjesec planiramo isplatiti nikad veći predujam za izravna plaćanja, naglasio je Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede. "Rješavamo trenutačne izazove kako nam dolaze na stol te planiramo nove mogućnosti kako bi stvorili uvjete za održivi razvoj naše poljoprivrede te otvorili nova tržišta za proizvode naših poljoprivrednika. Realizacijom ovog ugovora omogućit će se ubrzanje transformacije poljoprivrede i ribarstva u snažan i održiv sektor koji će biti motor gospodarskog napretka Hrvatske. Ovo što mi danas činimo i za što se zalažemo, ostavljamo u nasljeđe našim potomcima s porukom da je moguće živjeti od poštenog rada na hrvatskoj zemlji i hrvatskom moru”, zaključuje Tolušić.

Hrvatska se od pridruživanja Grupaciji Svjetske banke 1993. koristila njezinom financijskom i tehničkom pomoći, savjetima u području politika i analitičkim uslugama koje je pružala ta globalna razvojna institucija. Svjetska banka do danas je osigurala potporu za više od 50 projekata u iznosu od oko 3,5 milijardi američkih dolara. U svome radu Banka je trenutno usredotočena na promet, zdravstvo, inovacije, poslovno okružje, zemljišnoknjižni sustav, gospodarski razvitak Slavonije i potporu u izradi Nacionalne razvojne strategije. Ovo će biti prvi angažman na području poljoprivrede u zadnjih nekoliko godina. (P/K.S.)

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb