Više od milijarde kuna od prodaje ribe

29. srpnja 2019.

Ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2018. u odnosu na 2017. veći je za 1,6 posto, dok je ukupan broj plovila veći za 0,2 posto, odnosno, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ukupan broj ribara u morskom ribarstvu bio je 6668, dok je ukupan broj plovila 7559.

Ulov i uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama u 2018. veći je u odnosu na godinu prije za 3196 tona te je iznosio 86.572, što predstavlja rast od 3,8 posto.

Uzgoj i ulov plave ribe bio je 67.035 tona, a od toga je srdele bilo 46.267 tona.

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2018. bila je 2899 tona; smanjena je za 374 tone odnosno za 11,4 posto.

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima smanjena je za 348 tona, za 12,1 posto, a proizvodnja u pastrvskim ribnjacima manja je za 26 tona ili za 6,6 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno je prodano 84.049 tona ribe, a više od milijarde kuna ostvareno je prodajom morske ribe i ostalih organizama.

Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo u Hrvatskoj modernizirana je ribarska flota te su poboljšani uvjeti za ribarenje na 120 ribarskih plovila.

Dodijeljeno je oko 130 milijuna kuna za šest ribarskih luka, financira se više od 250 dana privremene obustave ribolova, nabavljeno je 58 specijaliziranih vozila za prijevoz ribe i uloženo u 12 hladnjača, isto tako financirana su ulaganja 37 uzgajivača u marikulturi i slatkovodnoj akvakulturi, a podržana je i uspostava sedam novih uzgajališta.

S dodijeljenih 135 milijuna kuna izgrađeno je i opremljeno pet novih pogona za preradu ribe te modernizirana i opremljena 23 postojeća prerađivačka objekta. Za lokalne razvojne strategije u ribarstvu dodijeljeno je više od 200 milijuna kuna.

Inače, konzumacija ribe u Hrvatskoj doseže jedva desetak kilograma po stanovniku godišnje, što je svakako malo za jednu pomorsku zemlju. Primjerice, prosjek Europske unije iznosi dvostruko više, dok se u jednom Portugalu konzumira i do 55 kilograma po stanovniku.

Ilijana Grgić/Franjo Maltar