Za razvoj tradicijskih obrta nudi se do 50.000 kuna

16. svibnja 2019.

Foto: Pixabay/Ilustracija

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na temelju programa Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta, za 2019. godinu otvorilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta, koji posao pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Ovaj poziv Ministarstva namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, u skladu s odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima. U procesu izrade ili pružanja usluga u nekim fazama mogu se koristiti i novijim tehnologijama kako bi posao bio lakši i brži, ali uvjet je da se takvim sredstvima i pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

Na temelju ovoga otvorenog javnog poziva, Ministarstvo za poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta na raspolaganju ima tri milijuna kuna.

Najniži iznos pojedinačne potpore koji se može dodijeliti jest 20.000 kuna, a najviši 50.000 kuna. Što se tiče intenziteta potpore, može dosegnuti do 100 posto ukupno prihvatljivih troškova.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 radnih dana od dana kad korisnik primi potpisani ugovor o dodjeli bespovratne potpore te solemniziranu bjanko zadužnicu.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se do 16. lipnja, putem pripadajućeg prijavnog obrasca i uz propisanu dokumentaciju, na adresu Ministarstva gospodarstva. Detaljnije informacije dostupne su na web-stranici Ministarstva.

P.hr/I.B.