Poticaji kulturnim i kreativnim industrijama do 250.000 kuna

17. lipnja 2019.

Foto: Pixabay/Ilustracija

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu. Potpore se odobravaju u visini do 85 posto prihvatljivih troškova predloženog projekta, ovisno od djelatnosti iznose od 20.000 do 250.000 kuna. Rok prijave je 8. srpnja.

Bespovratna sredstava namijenjena su za sljedeća područja: izvedbene umjetnosti, književno-nakladnička i knjižarska djelatnost, vizualne umjetnosti i audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja).

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Kako se navodi, podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.
Pravo prijave imaju: trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti), obrt, ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti), umjetnička organizacija,
djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost), novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti).

Bespovratna sredstva mogu se koristiti za sljedeće namjene: zapošljavanje i uključivanje vanjskih suradnika u poslovne procese, otvaranje i opremanje prostora, nabava opreme,
promidžba, distribucija, stručno usavršavanje.

Potpore se odobravaju u visini do 85 posto prihvatljivih troškova predloženog projekta. Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak.

Visina pojedinačne potpore: izvedbene umjetnosti – 20.000 – 100.000 kn, književno-nakladnička i knjižarska djelatnost – 50.000 – 250.000 kn, vizualne umjetnosti – 20.000 – 100.000 kn, audiovizualne djelatnosti – 50.000 – 250.000 kn.

Svu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, dostavom ili osobno predati u uredovno vrijeme urudžbenog ureda Ministarstva kulture, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama 2019. – prijava“ na adresu: Ministarstvo kulture RH.

Rok prijave je 8. srpnja 2019. godine.

Više detalja o Javnom pozivu možete pronaći na stranici Ministarstva kulture.

P.hr/I.B.