Koliko točno vrijede naše nekretnine?

15. svibnja 2019.

Državni tajnik Željko Uhlir predstavio je u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja rezultate primjene Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

U prošloj  godini državno Visoko procjeniteljsko povjerenstvo korigiralo je vrijednost procjene vrijednosti nekretnina ovlaštenih vještaka za čak 1,8 milijardi kuna. Prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina, jedinice lokalne i regionalne samuprave te druge pravne osobe s javnim ovlastima, kojima su oni osnivači, dužne su Ministarstvu dostaviti procjembene elaborate s utvrđenom tržišnom cijenom.

Čini se kako su cijene nekretnina koje otkupljuju gradovi i ostale regionalne samouprave prilično 'napumpane'.

 

Ilijana Grgić