e-Privredni

A+ A A-

Prigovora na javne natječaje sve više

Čak 13 posto ukupnog nacionalnog bruto domaćeg proizvoda generira se kroz postupke javne nabave i upravo zato je važno da oni budu zakoniti i fer te da svi sudionici koji u njima sudjeluju znaju svoja prava i mogućnosti. Upravo tom problematikom bavila se konferencija Odgovornost za štete u javnoj nabavi koju je organizirala Sigma Business Consulting - tvrtka specijalizirana za savjetovanje u postupcima javne nabave.

Javna nabava je proces koji zahtijeva jako puno znanja, energije i transparentnosti u samom pristupu cijelom postupku, ističe Vesna Trnokop Tanta, direktorica Sigma Business Consultinga. “Jednako tako ovaj proces je važan i za razvoj cjelokupnog društva jer svojim udjelom značajno utječe na cijelo gospodarstvo. Kako bi se taj proces poboljšao, potrebno je ipak promijeniti puno stvari”, smatra Vesna Trnokop Tanta.

Pokretanje postupka javne nabave ima određene pravne posljedice, kao i samo poništenje tog postupka. Tim posljedicama se u pravnoj praksi nije pridavao veći značaj, stoga je pitanje koje mogućnosti gospodarskim subjektima pri tome stoje na raspolaganju, kaže Josip Marohnić iz odvjetničkog ureda Marohnić, Tomek & Gojić. “S obzirom na to da je Zakonom o javnoj nabavi propisana naknada za pokretanje žalbenog postupka u fiksnom iznosu od 5000 kuna, bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave, za očekivati je veću učestalost pobijanja. S obzirom na veliku naknadu koja se prema ranijem propisu plaćala u kratkim rokovima od objave, žalba je bila jedan od rjeđe korištenih pravnih lijekova, pa su nedostatna kvaliteta i pravilnost dokumentacije dolazile do izražaja tek kasnije u postupku, kada je prekasno za isticanje nezakonitosti”, pojasnio je Marohnić.

Raste broj poništenja

Statistike pokazuju kako je u ovoj godini broj žalbi na dokumentaciju o javnoj nabavi porastao s prošlogodišnjih 15,1 posto na 16,1 posto, a poništenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave su porasla s lanjskih 15 posto na 33,8 posto. O sustavu upravnosudske zaštite općenito, pa tako i u postupcima javne nabave koji su zadnjih godina doživjeli izmjene, govorio je izvanredni profesor zagrebačkoga Pravnog fakulteta Saša Nikšić. “Umjesto jednog Upravnog suda Republike Hrvatske, novim sustavom osnivaju se četiri prvostupanjska upravna suda (Zagreb, Rijeka, Osijek i Split), a Upravni sud postaje Visoki upravni sud kao sud drugog stupnja. Novim zakonom o javnoj nabavi propisuje se da protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom. Na taj način napušta se sustav dvostupanjske upravnosudske zaštite te se sve tužbe protiv akata Komisije prebacuju u nadležnost Visokog upravnog suda. Isto tako, iako postoje normativni nedostaci i nedostaci u praksi sudova, najveći je nedostatak to što gospodarski subjekti još uvijek nisu prepoznali žalbu kao koristan alat za zaštitu svojih prava”, zaključuje Nikšić.

Krešimir Sočković

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb